DeeTheGeneral – “Umuhle” ft. Wave Rhyder

DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder
DeeTheGeneral – Umuhle ft. Wave Rhyder

With a brand-new song that has just hit us, DeeTheGeneral is really making his own moves. The talented South African artist titled the song, “Umuhle”, and enlisted Wave Rhyder’s vocals on the tune. They worked very well together to complete the perfect vibe.

Given that Mzansi has some of the best musical talent on the continent, we must admit that we have heard some extremely beautiful songs released this month. But nothing could have prepared us for this thrilling new banger, Umuhle, from DeeTheGeneral and Wave Rhyder.

You can listen to the thrilling song, Umuhle, by DeeTheGeneral and Wave Rhyder here.

Umuhle Lyrics by DeeTheGeneral ft. Wave Rhyder

Ubuhle bakho
Bayabu langazelela abanye
Ubuhle bakho
Bayabu Sabawela abanye
Awu phela sekunini ngidlala uthando
Ngifun uthando Ngifun uthando bo
Awuyehh
Phela sekunini ngidlala uthando
Ngifun uthando Ngifun uthando bo
Aw Ubuhle obunjena angikaze mina ngabubona
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ngifun’ ufake isidwaba ugqoke iPhinifa
Ngifuna kukhale onondaba sibenzel ifilimu
Ngifuna bonke abakhuluma imilomo igcwale amalimi
Bebethi ngizohlupheka kuze kube nini
Um’ ungathint inhliziyo yami kuzokhala imfiliji
Ngihambe lonke ilizwe
Ngidlala ama feelings
Ngifun uthando olufana nelesidakwa no sikilidi
Uthando olungeke luphele kalula.

Aw Ubuhle obunjena angikaze mina ngabubona
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo )
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ha li eme li botsoe hle monna
Ha nka u tlohela ba haeso ba ka nkomotela
Bosiu le mots’eare ba ka nshoshothela
Hoba lapeng koana ehlile ho shota uena feela
Ba batla ho Bona ke kena le semomotela
Koete e khahluoe ke botle ba hau
Hakeso bone a nang le ts’obotsi tsa hau
Paka dithoto hle u nts’ale morao
Haeba ke kobo u nqhoaele seka lemao
Hoba dithabeng koana ba ea tseba
Ha e lla ka mokhoa ona koriana
(Ke mo fumane mofumahadi)
Hawu dithabeng koana ba ea tseba
Ha e lla ka mokhoa ona koriana
(Ke mo fumane mofumahadi)
Uma ngibuka nj’ amehlo akhe
Ayi amandla ayaphela
Vele kujabula inhliziyo yam
Awu mfethu ngiyaktshela
Aw Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena mah
(Umuhle umuhle mina nginovalo)
Ayi Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina ngino thando)
Ubuhle obunjena
(Umuhle umuhle mina nginovalo
Dudlu madolo kanyoko angithuki wena ngithuk’ uthando
Sondela ke ngibuze
Wowa kwaphi ntokazi
Sondela
Yimi uGimba gimba ka Magimbana
Ikumkani ehlala ehlane ngoba iphila ngamayeza njenge sguli sentaba
Sondela, wowa kwaphi ntomb
Eshe

The post DeeTheGeneral – “Umuhle” ft. Wave Rhyder appeared first on tooXclusive.source https://tooxclusive.com/deethegeneral-umuhle-ft-wave-rhyder/

0 Comments

What do you feel about our post ??
Don't forget to drop your comments below 👇👇👇

Or call us +2349036431442